Verbeter Trajecten

Soms heeft een medewerker een duwtje in de juiste richting nodig

 

Als een werknemer niet naar tevredenheid functioneert kun je hem/haar een verbeter traject aanbieden.
We gaan dan samen met je medewerker aan de slag om hem/haar te ondersteunen bij de uitvoering van de verbeterpunten.

 

Helpen

Waarom een Verbeter Traject?

 • Als een medewerker niet naar tevredenheid functioneert kun je iemand natuurlijk niet zomaar ontslaan. Je kunt de medewerker een verbeter traject aanbieden om het functioneren te verbeteren. 
 • Tijdens dit traject krijgt de medewerker ondersteuning van een professionele coach om de impact van het traject een plaats te geven, open en eerlijk te kijken naar het huidige functioneren en hoe dit te verbeteren.
 • StartKracht heeft ruime ervaring met het begeleiden van verbeter trajecten. We doen ons best om de belangen te behartigen van zowel de medewerker als de werkgever om het maximale effect uit het traject te halen. 

Waaruit bestaat een Verbeter Traject ?

 • Het traject bestaat uit tweewekelijkse face-to-face gesprekken met een professionele coach. Gedurende deze gesprekken stelt de medewerker zijn verbeterplan op met concrete acties  om aan de verbeterpunten te gaan werken. 
  De coach waarborgt dat deze verbeterpunten realistisch en haalbaar zijn. 
 • We maken tijdens een verbeter traject gebruik van profielschetsen,  testen en methodes om de vaardigheden, talenten en valkuilen van de medewerker in kaart te brengen. Dit geeft de medewerker inzicht in zijn/haar manier van handelen in bepaalde situaties en hoe e.e.a. te veranderen. 
 • De medewerker ontvangt regelmatig inspirerende opdrachten en oefeningen waar ze thuis mee aan de slag kunnen. 
 • We gaan transparant te werk en houden alle partijen gedurende het traject op de hoogte. Uiteraard binnen de voorwaarden van AVG. 
Onderdelen van een traject
Succes moet je vieren

wat levert een Verbeter Traject op?

 • Het mooiste resultaat is natuurlijk dat de medewerker door middel van het verbeter traject aan zijn verbeterpunten heeft gewerkt en deze op een goede manier kan toepassen binnen zijn/haar functie en met vernieuwde motivatie aan de slag kan. Belangrijk daarbij is dat er aandacht blijft voor het borgen van het geleerde.
 • Soms zijn nog niet alle verbeterpunten op het gewenste niveau. De medewerker heeft daarvoor een duidelijk plan gemaakt waarin realistische, haalbare actiepunten staan om zelfstandig hieraan verder te werken.. 
 • Indien alsnog extra hulp nodig is bij het realiseren van deze actiepunten, kunnen op een later moment losse coachsessies worden ingezet om deze alsnog te bereiken. 

wat zijn de kosten?

 • Elk traject is maatwerk. Daarom starten we met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Op basis van dit gesprek kunnen we een inschatting maken van het aantal coachsessies, de doorlooptijd en de benodigde testen of de inzet van een profielschets. We kennen daarbij de volgende opties:

   

 • Vaste trajectprijs op basis van het kennismakingsgesprek (all-in)
 • Betaling achteraf (aantal uren x uurtarief, plus prijs van overige ingezette diensten)
 • Strippenkaart (Betalen middels vooraf ingekochte strippen – korting op uren en ingezette diensten)
 • Abonnementen (prijs per medewerker voor onbeperkt gebruik van trajecten en diensten van StartKracht)
Betaling

Er bestaat geen falen,
alleen feedback