Persoonlijke Ontwikkeling

Nooit te oud om te leren op persoonlijk vlak

Met een traject Persoonlijke Ontwikkeling kijken we waarin iemand zich op persoonlijk vlak verder zou willen ontwikkelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het versterken van zelfvertrouwen, het verbeteren van het zelfbeeld, krachtiger en effectiever communiceren, weerbaarheid en grenzen stellen,. maar ook aan onderwerpen als faalangst, keuzes maken, (kern)waarden en het aanleren van nieuwe patronen. 

Helpen

Waarom zou je een traject Persoonlijke Ontwikkeling inzetten voor je medewerkers?

 • Een medewerker die goed in zijn/haar vel zit is een positieve, gemotiveerde, loyale medewerker die op een effectieve wijze invulling geeft aan zijn of haar werk.
 • Omdat je als werkgever aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers zal dit worden gewaardeerd, wat bijdraagt aan goed werkgeverschap en een positieve uitstraling zal hebben op toekomstige medewerkers.
 • Een positieve medewerker is een ambassadeur richting klanten en nieuwe medewerkers en zorgt voor een hoge medewerkerstevredenheid en aan het reduceren van verzuim(kosten)

uit welke onderdelen bestaat een Traject Persoonlijke Ontwikkeling ?

 • De medewerker die deelneemt aan een traject Persoonlijke ontwikkeling heeft elke twee weken een gesprek met een vaste professionele coach. 
 • De coach zal samen met de medewerker de coachvraag achterhalen waar de medewerker echt mee aan de slag wil gaan. Vaak ligt de échte vraag op een diepere laag, dan deze zich in eerste instantie manifesteert.
 • Door middel van diverse coachtechnieken, oefeningen en de inzet van profielschetsen en/of testen krijgt de medewerker inzicht in zijn vraagstuk en samen met de coach gaat hij/zij aan de slag om hierin stappen te zetten.
 • De duur van het traject is over het algemeen afhankelijk van de onderwerpen waaraan gewerkt gaat worden, daarom worden er bij aanvang afspraken vastgelegd in een coachcontract tussen de medewerker en de coach.
Onderdelen van een traject
Succes moet je vieren

wat levert een traject Persoonlijke Ontwikkeling op voor medewerker en werkgever?

 • Medewerkers leren zichzelf beter kennen en krijgen handvatten aangereikt om aan de onderwerpen te werken waarin ze willen groeien of waarin ze willen veranderen.
 •  Na het traject is de medewerker in staat deze veranderingen te laten zien en toe te passen en kan hierin zelfstandig verder groeien.
 • De medewerker neemt meer regie en verantwoordelijkheid op zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.
 • Als werkgever zul je merken dat de medewerker positieve veranderen kan laten zien op de punten waaraan deze heeft gewerkt, welke ook ten goede zullen komen binnen het werk.

wat zijn de kosten?

 • Elk traject is maatwerk. Daarom starten we met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Op basis van dit gesprek kunnen we een inschatting maken van het aantal coachsessies, de doorlooptijd en de benodigde testen of de inzet van een profielschets. We kennen daarbij de volgende opties:
 • Vaste trajectprijs op basis van het kennismakingsgesprek (all-in)
 • Betaling achteraf (aantal uren x uurtarief, plus prijs van overige ingezette diensten)
 • Strippenkaart (Betalen middels vooraf ingekochte strippen – korting op uren en ingezette diensten)
 • Abonnementen (prijs per medewerker voor onbeperkt gebruik van trajecten en diensten van StartKracht)
Betaling

Ben de verandering die je zou willen zien in deze wereld.