Loopbaan Trajecten

Een leven lang ontwikkelen.

Een Loopbaan traject laat werknemers kritisch kijken naar hun huidige functioneren en naar groeiperspectief.
Als werkgever wil je natuurlijk dat je medewerkers hun talenten optimaal benutten en gebruiken om verder te ontwikkelen.

Helpen

Waarom kies je voor een Loopbaan traject?

 • Een Loopbaan traject is geschikt voor iedere werknemer, ongeacht niveau of functie. 
 • Je werknemers zitten op dit moment op de juiste plek, maar hoe lang zal dit nog duren? Kunnen en willen ze dit werk blijven doen tot hun pensioen óf is er mogelijkheid tot groei? Een Loopbaan traject geeft hierin inzicht en samen met de coach wordt een plan gemaakt met realistische doelen en bijbehorende actiepunten. 
 • Werknemers hebben ambities en wensen, maar zijn niet altijd in staat hier zelfstandig naartoe te werken. Een professionele coach kan hierin begeleiden.
 • Als je als werkgever investeert in je medewerkers door ze groeiperspectief te beiden, krijg je daar gemotiveerde en loyale werknemers voor terug. Als goed werkgever is het tevens makkelijker nieuw personeel aan te trekken.

uit welke onderdelen bestaat een Loopbaan Traject?

 • Je werknemer gaat samen met een professionele coach kijken naar zijn/haar huidige situatie, competenties, kwaliteiten en vaardigheden. 
 • Er wordt gekeken naar de criteria die iemand stelt aan werk. Denk hierbij aan arbeidsuren, reistijd, locatie, ontwikkelingsmogelijkheden, autonomie, inbreng,  voorkeur voor werken in teamverband of zelfstandig, etc.
 • Er wordt onderzocht of er potentieel of ambitie is tot ontwikkeling of groei van het takenpakket. Op basis hiervan worden doelen geformuleerd.
 • Deze doelen worden uitgewerkt in een realistisch actieplan, waarmee de medewerker aan de slag gaat om zijn groei en ontwikkeling te realiseren.
Onderdelen van een traject
Succes moet je vieren

wat levert een loopbaan traject jou op?

 • De werknemer stelt samen met een professionele coach een ontwikkelplan op met acties die hij/zij zelfstandig kan oppakken. Is hier nog een stukje opleiding voor nodig of andere dienstverlening dan wordt dit in kaart gebracht. 
 • Het ontwikkelplan heeft heldere actie punten die kunnen worden doorlopen. 
 • Door de gesprekken en het ontwikkelplan krijgt de werknemer inzichten om de regie met betrekking tot zijn/haar loopbaan op zich te nemen. Hij of zij ontwikkeld op het gebied van persoonlijk leiderschap. 

wat zijn de kosten?

 • Elk traject is maatwerk. Daarom starten we met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Op basis van dit gesprek kunnen we een inschatting maken van het aantal coachsessies, de doorlooptijd en de benodigde testen of de inzet van een profielschets. We kennen daarbij de volgende opties:

   

 • Vaste trajectprijs op basis van het kennismakingsgesprek (all-in)
 • Betaling achteraf (aantal uren x uurtarief, plus prijs van overige ingezette diensten)
 • Strippenkaart (Betalen middels vooraf ingekochte strippen – korting op uren en ingezette diensten)
 • Abonnementen (prijs per medewerker voor onbeperkt gebruik van trajecten en diensten van StartKracht)
Betaling

Wees nieuwsgierig. De mensen die de meeste vragen stellen,
hebben de succesvolste loopbaan