Re-integratie Spoor 2

De weg (terug) naar de arbeidsmarkt

Langdurig verzuim is altijd vervelend, voor zowel werkgever als werknemer. Soms blijkt dat een medewerker niet meer kan terugkeren in zijn eigen functie en er geen mogelijkheden zijn binnen de huidige organisatie. Wat zijn dan de mogelijkheden bij een andere werkgever? Tijdens een Spoor 2 traject onderzoeken we samen met de medewerker de mogelijkheden.

Helpen

Waarom een Spoor 2 traject?

 • Je bent op zoek naar een goed begeleidingstraject voor een medewerker die langdurig ziek is en waarvoor is vastgesteld dat terugkeer in eigen functie waarschijnlijk niet meer mogelijk is. 
 • Als werkgever ben je volgens de Wet Verbetering Poortwachter verplicht om te helpen bij het zoeken van passend werk voor de werknemer. Naast het kijken voor aangepaste werkzaamheden bij uw eigen organisatie (Spoor 1) moet ook onderzocht worden in wat voor functies de werknemer aan de slag zou kunnen buiten de eigen organisatie, dit noemen we een Spoor 2 traject
 • Bij StartKracht hebben we ruime ervaring met Spoor 2 trajecten en weten we medewerkers te inspireren en motiveren met verschillende methodes, gesprekken, testen en inspiratie-oefeningen. 

uit welke onderdelen bestaat ?

 • Spoor 2 trajecten bestaan uit een uitgekiende mix van tweewekelijkse, individuele coaching sessies, thuisopdrachten, digitale inspiratie / tips / tools en ondersteuning per mail en telefoon. We gebruiken hiervoor onze eigen ontwikkelde coaching methodiek. Vanuit ons geloof in de meerwaarde van werk zijn we in staat om mensen te inspireren en motiveren, ook als ze gezondheidsbeperkingen hebben.
 • De inhoud van een Spoor 2 traject wordt op maat gemaakt en houdt rekening met de richtlijnen van UWV. De opdrachtgever ontvangt elke 6 tot 8 weken een rapportage over de voortgang.
 • Het traject bestaat naast individuele gesprekken uit testen en inspiratie-oefeningen.
 • StartKracht maakt gebruik van de software van JobPort voor de ondersteuning van de Spoor 2 trajecten.  
Onderdelen van een traject
Succes moet je vieren

wat levert een Spoor 2 traject op?

 • Begeleiding op maat, gericht op duurzame werkhervatting
 • Een onderzoek naar de mogelijkheden voor de werknemer, inclusief een zoekprofiel en een arbeidsmarkt benaderingsplan
 • Ondersteuning tijdens het sollicitatietraject
 • Zo snel mogelijke terugkeer naar werk, eventueel via detachering
 • Goede afronding tussen werknemer en werkgever
 • Onze belangrijkste zorg is het vinden van een nieuwe, passende baan

wat zijn de kosten?

Er zijn 3 varianten van Spoor 2 trajecten

 • Basis met een doorlooptijd van 6 maanden: € 2.650,00
 • Uitgebreid met een doorlooptijd van 9 maanden: € 3.312,50
 • Compleet met een doorlooptijd van 12 maanden: € 3.975,00

Betalingsmogelijkheden zijn

 • Per traject (50% bij aanvang – 50% bij afsluiten traject)
 • Strippenkaart (Betalen middels vooraf ingekochte strippen – korting op uren en ingezette diensten)
 • Abonnementen (prijs per medewerker voor onbeperkt gebruik van trajecten en diensten van StartKracht)
Betaling

De zon gaat onder,
maar nooit uit