Voorkomen Verzuim

Een gezonde balans tussen werken en leven

Het is niet makkelijk om balans te vinden tussen werk en het dagelijkse leven. Burnout en stress gerelateerde klachten komen steeds vaker voor.
Met een traject ‘Voorkomen Verzuim’ kunnen werknemers preventief de balans terugvinden zodat ze niet uitvallen.

Helpen

Waarom?

 • De huidige werkomstandigheden zijn niet niks. Veel thuiswerken, minder sociale interactie en weinig overleg vraagt veel van ons allemaal, maar dat is niet het enige. 
 • We zien al langer dat het aantal mensen met een burnout toeneemt. Helaas is het dan al te laat. De verwachting is dat er de komende jaren nog meer mensen zullen uitvallen met soortgelijke klachten als we hier niets aan doen. 
 • Voorkomen is beter dan genezen. Signaleer je dat je medewerker niet zo goed in zijn/haar vel zit, zet dan preventief een traject ‘Voorkomen Verzuim’ in om erger te voorkomen. 
 • De Werknemer kan samen met een professionele coach kijken wat er voor nodig is een goede balans te herstellen om verzuim en de bijbehorende kosten van uitval te voorkomen. 

Waaruit bestaat een traject 'voorkomen Verzuim'?

 • Het traject bestaat voornamelijk uit tweewekelijkse gesprekken tussen de werknemer en een professionele coach. Tijdens deze gesprekken maken we een inventarisatie van de zaken die de disbalans veroorzaken, zowel op het werk als in de privé situatie. 
 • Vervolgens stelt de werknemer samen met de coach een plan op om aan het werk te gaan met deze punten. Wat zou er moeten veranderen? Waar heeft de werknemer zelf invloed op?  
 • Feedback wordt verzameld en anoniem aan de werkgever aangeboden. Daar waar mogelijk voorzien van adviezen om te kunnen reflecteren op de werkprocessen en werkomgeving.
Onderdelen van een traject
Succes moet je vieren

Wat levert een Traject Voorkomen Verzuim op?

 • Na afloop van het traject heeft de medewerker een uitgewerkt stappenplan met efficiënte en direct toepasbare stappen om zijn/haar leven beter in balans te krijgen
 • Als er op de werkvloer zaken zijn die niet alleen voor de werknemer, maar ook voor de rest van het team of afdeling een obstakel vormen. Dan is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan om dit te verhelpen. We hebben ruime ervaring in het verzorgen van opleidingen en trainingen om het effectief communiceren en samenwerken te verbeteren.

wat zijn de kosten?

 • Elk traject is maatwerk. Daarom starten we met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Op basis van dit gesprek kunnen we een inschatting maken van het aantal coachsessies, de doorlooptijd en de benodigde testen of de inzet van een profielschets. We kennen daarbij de volgende opties:

   

 • Vaste trajectprijs op basis van het kennismakingsgesprek (all-in)
 • Betaling achteraf (aantal uren x uurtarief, plus prijs van overige ingezette diensten)
 • Strippenkaart (Betalen middels vooraf ingekochte strippen – korting op uren en ingezette diensten)
 • Abonnementen (prijs per medewerker voor onbeperkt gebruik van trajecten en diensten van StartKracht)
Betaling

Voorkomen is beter
dan genezen.