STAP Ontwikkeladvies - Ervaringen

Diverse personen hebben via StartKracht het STAP Ontwikkeladvies inmiddels doorlopen en afgerond. We delen graag een aantal ervaringen.

Onderdelen van een traject

11-07-2022

Onze oproep voor deelnemers voor het STAP Ontwikkeladvies heeft meerdere deelnemers gemotiveerd om hieraan deel te nemen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft per 1 april een subsidie ter beschikking gesteld om mensen een GRATIS ontwikkeladvies te geven. Dit zogenaamde STAP-ontwikkeladvies is speciaal bedoeld voor mensen die niet of praktisch geschoold zijn (maximaal mbo-2 niveau afgerond). Hieronder delen we een aantal ervaringen om je nacht te geven in de mogelijkheden.

Monique* – Gaat aan de slag als taxichauffeur

Monique was bij aanmelding werkzaam binnen de zorgsector. De fysieke belasting die dit met zich meebrengt vraagt teveel van haar en Monique wilde zich oriënteren op alternatieve mogelijkheden. Tijdens het traject hebben we uitgebreid naar haar interesses gekeken, de werkwaarden die Monique belangrijk vindt en naar concrete mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Omdat Monique enerzijds echt een ‘mensen mens’ is en anderzijds houdt van autorijden, leek het haar erg leuk om voor de regiotaxi te gaan werken. Ouderen en hulpbehoevende mensen ophalen en brengen naar hun plek van bestemming. Gepaard en een sociaal praatje en een luisterend oor. Dit werk past helemaal bij haar. 

Vanuit StartKracht hebben we een lijntje gelegd naar een bevriende relatie met een eigen taxi-onderneming en als snel mocht Monique op gesprek komen, met als resultaat dat ze gaat starten met een opleiding met baangarantie. 

Annelies* – Omscholen tot pedagogisch medewerkster

Annelies heeft in het verleden een eigen gastouderbureau gehad, maar door privé omstandigheden is dit niet meer mogelijk. Ze heeft destijds vele specifieke cursussen en workshop gevolgd op het gebied van pedagogiek. Ze zou erg graag starten op een kinderdagverblijf, echter vragen zij een MBO 3 opleiding. Annelies heeft haar middelbare en beroepsdiploma’s in het buitenland gehaald en deze zijn niet geldig voor Nederland. 

Samen hebben we een aantal wegen onderzocht voor Annelies. Er blijken meerdere mogelijkheden te zijn zodat ze alsnog in de richting van Pedagogisch medewerker kan starten – met een opleiding.

Britt* – Een andere functie bij dezelfde werkgever

Britt heeft een baan voor 15 uur per week, wat voor haar ook het maximaal aantal uren is om te werken. Haar werk vraagt een behoorlijk grote fysieke inspanning. Britt wil zich graag voorbereiden op haar toekomst en zich oriënteren op ander werk. Binnen haar huidige werkomgeving bleken geen mogelijkheden te zijn. 

Na samen wat dieper te hebben nagedacht en de oorzaak van de ‘onmogelijkheden’ van de huidige werkgever te hebben gevonden is Britt, na dit samen te hebben voorbereid, opnieuw met haar leidinggevende in gesprek gegaan. Gelukkig bleken er toch wel mogelijkheden te zijn in een nieuwe richting die bij haar past. Ze heeft eerst een dagje meegelopen met een collega en ze vond het geweldig. Na evaluatie met haar leidinggevende is bepaald dat ze dit nieuwe werk mag gaan doen. Bijkomend voordeel… haar salaris wordt positief bijgesteld.

Er is nog budget beschikbaar!

Op het moment van schrijven (11-07-2022) is er nog budget beschikbaar voor zo’n 12.500 STAP Ontwikkeladvies trajecten. Heb jij ook interesse in een GRATIS STAP Ontwikkeladvies klik dan hier voor meer informatie of meld je direct aan. Je kunt dit doen via onderstaand formulier of door een mail te sturen naar info@startkrachtbv.nl o.v.v. STAP-Ontwikkeladvies.

* De namen gebruikt in dit artikel zijn vanwege privacy redenen niet de echte namen van de deelnemers
Je kunt dit bericht delen via:

AANMELDFORMULIER

Vermeld je Voornaam en Achternaam zoals vermeld in een geldig identiteitsbewijs

Indien gekozen voor ‘Andere opleiding’, dan graag vermelden welke opleiding u heeft afgerond bij Reactie of Bericht.
Graag hier de naam van uw werkgever vermelden.