Spoor 2 re-integratie

Begeleiding door een professionele coach

Helpen

16-03-2022

Het is nooit leuk als iemand (langdurig) uitvalt door ziekte, maar dit is helaas niet altijd te voorkomen. Door Covid is dit de realiteit voor meer mensen dan ooit. Voor de meeste mensen is een snel herstel mogelijk en dan kunnen zij weer aan de slag in hun eigen functie. Helaas is het niet voor iedereen zo. Long Covid en andere klachten kunnen het onmogelijk maken voor mensen om hun eigen werk nog uit te voeren, maar wat dan?

Wet Verbetering Poortwachter

Bij ziekte ben je als werkgever verantwoordelijk voor re-integratie van een medewerker en daarmee voor herintreding tot de arbeidsmarkt, binnen het eigen bedrijf of elders. Van de medewerker wordt verwacht dat hij/zij hieraan meewerkt en voldoende inspanning levert om re-integratie mogelijk te maken.

Dit bestaat uit 2 hoofdonderdelen:

Spoor 1: Er wordt onderzocht of iemand terug kan keren in zijn/haar eigen functie óf kan gaan werken in een andere functie binnen de eigen organisatie. Wellicht zijn er aanpassingen nodig om de functie uitvoerbaar te maken of kan een medewerker het werk nog wel uitvoeren, maar voor minder uren.

Spoor 2: De medewerker gaat onderzoeken welke andere functies die hij/zij zou kunnen en willen uitvoeren bij een andere organisatie. Vaak wordt hiervoor een Spoor 2 traject ingekocht bij een externe uitvoerder. De medewerker krijgt dan ondersteuning van een gespecialiseerde coach. Bij StartKracht hebben we inmiddels jarenlange ervaring met de uitvoering van Spoor 2 re-integratie trajecten.

Hoe ziet een Spoor 2 re-integratie traject er bij StartKracht uit?

Het is nogal wat om te moeten constateren dat je medewerker (misschien) niet terug kan keren in zijn eigen functie. Daarom besteden we niet alleen tijd aan het onderzoeken van de toekomstmogelijkheden op het gebied van werk. Ook het verwerken van baanverlies en werkomgeving krijgt aandacht. Het is ook niet niets, het besef voor je medewerker dat hij/zij door een medische situatie dit werk niet meer kan verrichten.

Na deze eerste fase onderzoeken we wat voor werk wel zou kunnen passen bij de medewerker en wat ervoor nodig is om dit te kunnen gaan invullen. We gaan op zoek naar een duurzame baan die echt bij de medewerker past en voldoening geeft. Daarom zetten we verschillende interesse-, talenten- en beroep oriënterende onderzoeken in om te kijken in welke sector de medewerker het beste tot zijn recht komt en welke functie voor hem of haar het meest geschikt is.

Misschien zijn er nog ambities die niet eerder gerealiseerd zijn? Wellicht is het noodzakelijk dat de medewerker eerst scholing of een cursus moet gaan volgen die het mogelijk maakt om een nieuwe start te maken in een totaal andere sector. Ook het oriënteren d.m.v. snuffelstages of een werkervaringsplaats behoort tot de mogelijkheden.

Gedurende het traject wordt u als werkgever regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het traject. Dit om ervoor te zorgen dat het traject verloopt zoals verwacht. Wij doen er uiteraard alles aan om de belangen van beide partijen te behartigen en het traject UWV-proef uit te voeren.

De reden van een Spoor 2 re-integratie traject is nooit prettig. Ondanks dat kan het traject veel positiefs opleveren voor alle partijen. Voor veel werknemers is dit geen dagelijkse materie. Bij StartKracht vinden we het belangrijk u hierin zo goed mogelijk te informeren. Heeft u vragen of wilt u een keer vrijblijvend een casus bespreken, neemt dan gerust contact met ons op. Dit kan via 085 – 06 09 120 of via een mail naar info@startkrachtbv.nl. Uiteraard mag u ook het contactformulier op onze website invullen. Neemt u anders alvast een kijkje op https://startkrachtbv.nl/werkgever-re-integratie-spoor-2/

Je kunt dit bericht delen via: