beach-1751455_1920

Achter elke Wolk

schijnt de zon.

Cees van den Hout
Cees
Coach
Regio: Midden en Noord-Oost Brabant

Mijn Werkwijze

Oprechte aandacht voor mensen en organisatie, eerlijkheid en integriteit zijn kenmerkend in mijn aanpak. Aandacht voor u als persoon, uw ambities en mogelijkheden en aandacht voor uw hobby’s en vrijwilligerswerk.

Het is belangrijk om te weten wat u echt wil, met vage en sociaal wenselijke antwoorden ben ik niet tevreden. Samen met  u stellen wij een doel en zetten wij de schouders eronder om dit doel te behalen. Wij gaan er samen 100 % voor.

Ik kijk niet alleen naar uw vakbekwaamheid, maar ook naar beroepsoverstijgende competenties en het niveau van uw inzetbaarheid in een organisatie.

Grensverleggend is een belangrijk speerpunt in mijn werkwijze. U kan meer dan u denkt. Ik probeer in onze gesprekken  ook competenties van u in beeld te brengen die voor u zo vanzelfsprekend zijn, dat u ze zelf nooit zou benoemen. Daardoor kunnen wij samen grenzen voor u verleggen

Het geeft mij voldoening en energie om samen met u buiten de kaders c.q. paden te treden en tot onverwachte vernieuwende ideeën te komen. Mijn devies is dan ook samen sterk en kennis delen geeft kracht.

Website

Kijk op mijn LinkedIN Profiel voor mijn kennis en ervaring