Blik op Werk Keurmerk 2021

We mogen weer!

Blik op Werk

11-08-2021

Ook in 2021 mogen we weer het Blik op Werk Keurmerk voeren bij StartKracht, met een klanttevredenheidsscore van 8,5. 

Maar wat wil dit nou zeggen? 

Jaarlijks voert de onafhankelijke kwaliteitsorganisatie Blik op Werk een audit uit om te kijken of we  aan de volgende kwaliteitseisen voldoen:

  • Gaan we correct om met de privacy gegevens vano onze cliënten volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
  • Voldoen we aan de minimale succespercentages voor onze trajecten? Oftewel worden genoeg trajecten goed afgesloten?
  • Onze documentatie wat betreft onze werknemers moet ook op orde zijn.
  • En tot slot wordt er ook een check gedaan om te kijken of ons Privacy- en klachtenreglement up-to-date is. 

Nu vraag je je wellicht af hoe we de klanttevredenheid van onze cliënten meten?

Na afronding van een traject krijgen onze cliënten een uitnodiging van Panteia (een onafhankelijk onderzoeksbureau) om anoniem mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek. 

Dit onderzoek is voor ons van essentieel belang om te weten hoe wij onze trajecten verder kunnen verbeteren. Wij vragen onze klanten dan ook uitdrukkelijk om deze vragenlijst eerlijk in te vullen. Zo kunnen we de kwaliteit van onze trajecten waarborgen en verbeteren. 

 

Je kunt dit bericht delen via: