UWV Overigen

Mag jij naar aanleiding van een gesprek met het UWV aan een traject Modulaire Re-integratie deelnemen? Dan ben je natuurlijk vooral nieuwsgierig wat dat voor jou betekent. We begrijpen dat dit spannend kan zijn en je graag meer informatie wilt. Hieronder leggen we kort uit wat een traject Modualire Re-integratie bij StartKracht inhoudt.

Je bent  van harte welkom voor een kennismakingsgesprek. Hierin leren we elkaar kennen en zoomen we uitgebreider in op jouw specifieke situatie. Zo onderzoeken we samen de mogelijkheden voor jouw traject.

Waarom een traject Modulaire Re-integratie bij StartKracht?

 • Al onze trajecten zijn maatwerk. We stemmen inhoud, duur, tempo, vorm, etcetera op jouw persoonlijke situatie en behoeften.
 • Intensieve face-to-face begeleiding door een ervaren coach, ondersteund door (online) opdrachten en testen.
 • Doordat onze coaches lokaal werken, hebben ze kennis van de regionale arbeidsmarkt en een uitgebreid netwerk.
 • StartKracht is gecertificeerd door “Blik op Werk” en “CRKBO” en coaches zijn aangesloten bij NOBCO of andere branche organisaties.

Modulaire Re-integratie bij StartKracht 

Vanaf 1 mei 2019 is het mogelijk om bij StartKracht 4 nieuwe Re-integratiediensten in te kopen die ervoor zorgen dat we cliënten in een vroeger stadium kunnen begeleiden naar het hoogst haalbare binnen de Participatieladder. Zaken als zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, arbeidsvermogen, ontwikkelingsmogelijkheden komen aan bod.

 Op deze manier kunnen cliënten op elke trede van de participatieladder bij StartKracht geholpen worden, hetzij ambulant (trede 1) of op één van de locaties van StartKracht door het land met zowel coachingsgesprekken als praktijkopdrachten in groepsverband of individueel.

Voorheen was een Werkfit traject de eerste mogelijkheid voor cliënten binnen StartKracht, echter hebben mensen dan al een aantal stappen gemaakt. Niet iedereen kan dit alleen. Cliënten kunnen in een sociaal isolement zijn geraakt en hulp nodig hebben om hun leven op orde te krijgen voor ze zinvolle stappen naar de arbeidsmarkt kunnen maken.

Wij bieden de volgende Modulaire Re-integratiediensten aan:

 • Participatie Interventie

   

  Duur: 5 maanden, 20 uur.

  Cliënten  die in aanmerking komen voor deze dienst bevinden zich op de eerste trede van de participatieladder. Ze hebben geen contact, enkel (indien aanwezig) met anderen binnen het eigen huishouden en hulpverleners/winkelmedewerkers/etc.

  De cliënt krijg in dit geval thuis bezoek van een coach van StartKracht om ten eerste te inventariseren wat in de weg staat om de volgende trede op de ladder te bereiken. Welke stappen heeft hij/zij zelf ondernomen en wat is het plan van aanpak. Moeten er externe partijen worden ingeschakeld? Bijvoorbeeld schuldsanering, medische hulp of het GGZ.

  In de gesprekken met de coach van StartKracht wordt ook aandacht besteed aan het zelfbeeld van de cliënt en negatieve gedachten, zodat de cliënt meer zelfvertrouwen krijgt.  Ook is er de mogelijkheid voor de cliënt om mee te doen met groep sessies bij StartKracht om zo de eerste stappen uit sociaal isolement te zetten.

  Resultaat: Cliënt komt weer wat meer onder de mensen en kan sociale contacten aangaan en activiteiten initiëren buiten functionele- en vertrouwde contacten. Hierdoor heeft cliënt stap 2 van de participatieladder bereikt en kan eventueel doorstromen naar de Re-integratiedienst ‘Bevorderen maatschappelijke deelname’. De coach schrijft teven een eindrapportage waarin op heldere, transparante wijze wordt beschreven of en hoe de cliënt het resultaat wel of niet heeft behaald.

 • Bevorderen Maatschappelijke deelname

   

  Duur: 5 maanden 20 uur

  Deze dienst is bestemd voor cliënten die zich bevinden op trede twee van de participatieladder. Ze hebben al wel contacten buitenshuis maar zijn nog niet toe aan een ‘Werkfit’ of ‘Naar Werk’ traject.

  Doel van dit traject is om de cliënt motivatie, zelfbeeld en zelfvertrouwen te versterken. Ook wordt begonnen met het opbouwen van fysieke en psyschische belastbaarheid in relatie tot werk. De cliënt leert ook grenzen te stellen.  Een ander belangrijk aspect is het uitbreiden, structureren en bestendigen van zijn of haar sociale activiteiten. Dit kan via individuele gesprekken of deelname aan groepssessies. Bij StartKracht kunnen we dit faciliteren met verschillende groepsactiviteiten zoals dierenverzorging, groenvoorziening, houtbewerking, etc. Cliënten gaan in kleine groepjes onder begeleiding van een coach aan de slag met verschillende projecten. Ook wordt de cliënt, indien bevorderlijk voor zijn/haar participatie, in contact gebracht met organisaties om deel te nemen aan (georganiseerde) activiteiten.

  Resultaat: Aan het einde van dit traject is de cliënt aantoonbaar in staat om deel te nemen aan gestructureerde activiteiten in georganiseerd verband. Denk hierbij aan vrijwilligerswerk, deelname aan een sportvereniging, of meerdere keren per week meedoen aan eerder genoemde activiteiten bij StartKracht of een andere organisatie  Dit is een eerste stap naar de volgende treden op de participatieladder;  doorstromen naar vrijwilligerswerk of betaald werk met begeleiding.

 • Begeleiding bij Scholing

   

  Duur: 12 maanden, 48 uur

  Deze dienst staat in het teken van cliënten te begeleiden die vanuit het UWV scholing gaan volgen. Van deze cliënten is al vastgesteld dat ze de scholing kunnen doorlopen maar hierbij hulp nodig hebben. Denk hierbij aan:

  • Een studieplanning maken (plannen en organiseren)
  • Motivatie bevorderen/behouden (coachen en begeleiden)
  • Voortgang controleren en bewaken (huiswerkbegeleiding)

  Resultaat: De cliënt heeft de door UWV noodzakelijk geachte scholing volledig doorlopen en –waar van toepassing− de toets(en) afgelegd.

Hoe werkt het?

Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek bepaal je of je het traject Modulaire Re-integratie bij StartKracht wilt volgen. Je informeert jouw contactpersoon van het UWV hierover en deze zal het traject formeel gaan inkopen. Wij ontvangen een “opdracht voor het opstellen van een re-integratieplan” wat we vervolgens met jou doornemen en ondertekenen. Na goedkeuring van het re-integratieplan door het UWV kunnen we dan direct start met het traject.

De trajecten van StartKracht zijn intensief van aard. Elke week is er contact met je persoonlijke coach, die gedurende alle onderdelen van het traject jou begeleid, ook wanneer je gebruik maakt van een werkervarings- of  arbeidstrainingsplaats, of wanneer je bent gestart in een nieuwe functie. Natuurlijk wordt goed in de gaten gehouden wat je belastbaarheid is, en hoe we je arbeidsmogelijkheden het beste kunnen benutten. Hierin heb je zelf de regie en inbreng. Ten behoeve van de arbeidstrainings- en werkervaringsplaatsen wordt samengewerkt met werkgevers en organisaties in de regio.

Wat zijn de kosten

Een traject Modualire Re-integratie wordt ingekocht door het UWV. Wanneer zij van mening zijn dat dit voor jou een passend traject is, zullen zij dit financieren. Er zitten voor jou als deelnemer van het traject geen kosten aan verbonden

Meer informatie:

Wil je meer weten over de modulaire diensten van het UWV bij StartKracht BV?
Bel gerust tijdens kantooruren naar 085 – 06 09 120 of vul het contactformulier in via deze knop.